JUDr. Lenka Vančatová

JUDr. Lenka Vančatová

Žitná 562/10
120 00 Praha 2
IČ: 15064701

Informace o kanceláři JUDr. Lenka Vančatová

Advokátní kancelář Praha 2

 

Advokátní kancelář JUDr. Lenky Vančatové nabízí služby v oblasti občanského, rodinného a obchodního práva, se specializací na nemovitosti, bytové právo a spory s pojišťovnami včetně zastupování realitních kanceláří, družstev, společenství vlastníků, zajištění převodu nemovitosti bez účasti realitní kanceláře, příprava smluvní dokumentace pro developerské projekty, předběžná opatření, atd.

Dále občanské právo (nájemní smlouvy, ochrana spotřebitele, pomoc při exekucích, atd.), rodinné právo (rozvody, vypořádání společného jmění manželů, svěření dítěte do péče, zřízení střídavé péče, výživné, atd.), dědické právo, obchodní právo (zakládání společností, provádění změn ve společnostech, změna zápisů v Obchodním rejstříku, obchodní smlouvy, vymáhání pohledávek, atd.), a veškerou spornou agendu. Poradenství pro uchazeče ve veřejných zakázkách a zpracování nabídky.

Zastupování v jednání s úřady, zpracování žádostí pro dotace a granty včetně EU.

Pořádání veřejných obchodních soutěží, zakládání evropských společností, správa nemovitostí.

Advokátní kancelář JUDr.Lenky Vančatové sídlí v historickém domě, kde žil a pracoval JUDr. Alois Rašín. Je to menší advokátní kancelář, která poskytuje klientům své služby již od roku 1993. Za dobu své činnosti pomohla stovkám klientů a dovedla dlouhou řadu právních sporů do úspěšného konce. Hlavní pracovní zásadou je profesionální a současně osobní a lidský přístup ke všem klientům. Ať už se jedná o fyzické osoby, podnikatele anebo o právnické osoby, které potřebují pomoc s běžnými i složitými právními otázkami. 

Každý klient se může spolehnout na odbornost, diskrétnost, vyčerpání všech možných prostředků k prosazení jeho zájmů a na zcela individuální přístup z naší strany. Jsme připraveni Vám poskytnout jednorázové právní služby či právní služby dlouhodobého charakteru, a to v českém nebo anglickém jazyce. Poskytování našich služeb je vedeno tak, aby zajišťovalo maximální ochranu práv a právem chráněných zájmů klienta, se zaměřením na dosažení optimálního řešení právní věci. To vše s intenzivní komunikací s klientem. 

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Lenka Vančatová

Žitná 562/10

120 00 Praha 2

Telefon: +420 777 027 772

Email: lenka.vancatova@tiscali.cz 

Kde nás najdete?